Robert Desnos: Comme une main à l'instant de la mort
COMME UNE MAIN À L'INSTANT DE LA MORT


Comme une main à l'instant de la mort et du naufrage se dresse comme les rayons du soleil couchant, ainsi de toutes parts jaillissent tes regards.
Il n'est plus temps, il n'est plus temps peut-être de me voir,
Mais la feuille qui tombe et la roue qui tourne te diront que rien n'est perpétuel sur terre,
Sauf l'amour,
Et je veux m'en persuader.
Des bateaux de sauvetage peints de rougeâtres couleurs,
Des orages qui s'enfuient,
Une valse surannée qu'emportent le temps et le vent durant les longs espaces du ciel
Paysages.
Moi, je n'en veux pas d'autres que l'étreinte à laquelle j'aspire,
Et meure le chant du coq.
Comme une main à l'instant de la mort se crispe, mon cœur se serre.
Je n'ai jamais pleuré depuis que je te connais.
J'aime trop mon amour pour pleurer.
Tu pleureras sur mon tombeau,
Ou moi sur le tien.
Il ne sera pas trop tard.
Je mentirai.
Je dirai que tu fus ma maîtresse
Et puis vraiment c'est tellement inutile,
Toi et moi, nous mourrons bientôt.

Robert Desnos: A la mystérieuse in Corps e Biens
COMO UNHA MAN NO INSTANTE DA MORTE

Como unha man no instante da morte e do naufraxio se ergue ao xeito dos raios do sol poñente, así xorden por todas partes as túas olladas.
Non hai xa tempo, non hai xa tempo se cadra de verme´
Mais a folla que cae e a roda que vira diranche que nada perdura na terra,
Excepto o amor,
E quero estar seguro diso.
Barcos de salvamento pintados de cores roxizas,
Temporais que foxen,
Unha valse pasada de moda que levan o tempo e o vento polos longos espacios do céo
Paisaxes
Non desexo outra cousa que non sexa a aperta a que aspiro
E morra o canto do galo.
Como unha man que no instante da morte se crispa, o meu corazón se pecha.
Nunca chorei dende que te coñecín.
Amo de máis o meu amor para chorar.
Ti chorarás sobre a miña tumba
Ou eu sobre a túa.
Non será tarde de máis.
Mentirei.
Direi que fuches a miña amante
E despois de todo verdadeiramente todo isto é tan inútil,
Ti e máis eu morreremos ben pronto.