Robert Desnos: A present


A PRESENT


J’aimai avec passion ces longues fleurs qui éclatai-je à mon entrée.
Chaque lampe se transfigurai-je en œil crevé d’où coulai-je des vins
plus précieux que la nacre et les soupirs des femmes assassinées.

Avec frénésie, avec frénésie nos passions naquis-je et le fleuve Amazone
lui-même ne bondis-je pas mieux.
Écouté-je moi bien ! Du coffret jaillis-je des océans et non des vins
et le ciel s’entr’ouvris-je quand il parus-je.
Le nom du seigneur n’eus-je rien à faire ici.

Les belles mourus-je d’amour et les glands, tous les glands tombai-je dans les ruisseaux.
La grande cathédrale se dressai-je jusqu’au bel œil. L’œil de ma bien- aimée.
Il connus-je des couloirs de chair. Quant aux murs ils se liquéfiai-je
et le dernier coup de tonnerre fis-je disparaître de la terre tous les tombeaux.

Robert Desnos: Corps e biens, 1930
La nature chez elle de J.P. Paraggio
AGORA MESMO

Eu amaba apaixoadamente as longas flores que resplandecía eu cando chegaba.
Cada lámpada se transfiguraba eu en ollo rebentado de onde coaba eu viños
máis preciosos que a nácara e os suspiros de mulleres asasinadas.

Freneticamente, freneticamente as nosas paixóns nacía eu e nin o mesmísimo  río Amazonas
brincaba eu mellor.
Escóitame eu  ben! O cofre fai lampexar eu océanos e non viños
e o céo  entrabriu eu cando apreceu eu.
O nome do señor nada tiven eu que facer aquí.

As belas morreron eu de amor e as glándulas, todas as glándulas caía eu nos regos.
A gran catedral dirixíase eu ata o fermoso ollo. O ollo da miña ben-amada.
Coñece eu as cores da carne. No tocante aos muros eles licuáronse eu
e o derradeiro golpe do temporal fixo desaparecer da terra todas as tumbas.