Robert Desnos: Il était une feuille
IL ÉTAIT UNE FEUILLE

Il était une feuille avec ses lignes
Ligne de vie
Ligne de chance
Ligne de coeur
Il était une branche au bout de la feuille
Ligne fourchue signe de vie
Signe de chance
Signe de coeur
Il était un arbre au bout de la branche
Un arbre digne de vie
Digne de chance
Digne de coeur
Coeur gravé, percé, transpercé,
Un arbre que nul jamais ne vit.
Il était des racines au bout de l’arbre
Racines dignes de vie
Vigne de chance
Vignes de coeur
Au bout des racines il était la Terre
La Terre tout court
La Terre toute ronde
La Terre toute ronde au travers du ciel
La Terre.

Robert Desnos: Corps e Biens

Vladimir Kush


HABÍA UNHA FOLLA

Había unha folla coas súas liñas
Liña da vida
Liña da sorte
Liña do corazón
Había unha póla á final da folla
Liña forcada signo de vida
Signo de sorte
Signo de corazón
Había unha árbore á final da póla
Unha árbore digna de vida
Digna de sorte
Digna de corazón
Corazón gravado, furado, traspasado,
Unha árbore que xamais ninguén viu.
Había raíces á final da árbore
Raíces dignas de vida
Viñas da sorte
Viñas do corazón
A final das raíces había a Terra
A Terra tan breve
A Terra tan redonda
A Terra tan redonda a través do céo
A Terra
André Derain